Bespaar tot 40%

Onze advisering komt in aanmerking voor subsidie KMO-Portefeuille.

Via de Vlaamse Overheid kan u 40% korting krijgen op onze diensten.

kmo-portefeuille

Loopbaancheques bestellen?

Ben je toe aan een nieuwe stap in je loopbaan, maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Geen nood. We leggen uit wat wij voor jou kunnen doen, zodat jij terug fluitend naar je werk kan.

VDAB loopbaanbegeleiding

Heb je een job en zit je met vragen over je loopbaan, opleiding of werk? Dan kan je bij ons terecht voor loopbaanadvies.

Ervaringsgericht leren

Ervaringsgericht leren is, simplistisch gesteld, leren door doen.

Het is een proces waardoor men doorheen rechtstreekse ervaring kennis opbouwt, vaardigheden verwerft en waarden opbouwt.

Ervaringsgericht leren vindt plaats wanneer men zich in een activiteit betrekt, men op deze activiteit kritisch terugblikt, men uit die analyse waardevolle inzichten verwerft en men het resultaat incorporeert in een verandering in mening en/of gedraging.

Ervaringsgericht leren is gebaseerd op de veronderstelling dat kennis begint bij de persoonlijke relatie tot het onderwerp.

De doeltreffendheid van ervaringsgericht leren is afgeleid uit de stelregel 'dat niets relevanter voor ons is dan onszelf'.

Persoonlijke reacties, observaties en inzichten zijn met andere woorden belangrijker dan de mening van derden.

Het grootste voordeel van ervaringsgericht leren is allicht het verschaffen van een gevoel eigenaar van het geleerde te zijn.

Het betekent een meerwaarde in de interesse en betrokkenheid van de deelnemers, maar het draagt vooral bij tot de relevantie van het geleerde. Het ultieme resultaat is dat deelnemers de verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en gedrag aanvaarden, eerder dan die verantwoordelijkheid aan een derde over te laten.


Principes van Ervaringsgericht Leren

Het individu is deelnemer in het leerproces, eerder dan toeschouwer.

Ervaringsgericht leren vindt plaats wanneer bedachtzaam geselecteerde activiteiten ondersteund worden door reflectie, kritische analyse en synthese.

Het geleerde moet over zowel huidige als toekomstige relevantie voor de deelnemer en de maatschappij waarin hij participeert, beschikken.

De deelnemer is doorheen het ervaringsgerichte leerproces actief betrokken bij het stellen van vragen, het onderzoeken, het experimenteren, het oplossen van problemen, het opnemen van verantwoordelijkheid en het creatief denken.

Deelnemers zijn intellectueel, emotioneel, sociaal en/of fysiek betrokken.
Deze betrokkenheid veroorzaakt een authentieke perceptie van de leeropdracht.

Deelnemers kunnen mogelijk succes, mislukking, avontuur en onzekerheid ervaren, aangezien de uitkomst van de opdracht niet volledig voorspeld kan worden.

De cyclus van het Ervaringsgericht Leren

  1. Ervaren
  2. Reflecteren
  3. Veralgemenen
  4. Toepassen